Vertaalbureau
Diensten
Kennis
Tarieven
Contact
Cursus
Tsjechisch Intensief
Toetsenbord
Cultuur
Portretten
Kalender
Literatuur
Pantheon
Tsjechisch
Engels

www.tsjechisch.nl

Srpen - Augustus

Dožínkové slavnosti

Dodnes je symbolizuje dožínkový věnec, který měl ovšem v různých krajích rozličnou podobu. Nejprostší forma věnce bývá uvita ze čtyř druhů obilí - z pšeničných, žitných, ječmenných a ovesných klasů a zdobena červenými máky, chrpami a kopretinami. V chudých horských oblastech byly věnce z ovsa, lnu či pohanky. V bohatších krajích měly věnce podobou slaměné figuríny nebo dokonce precizních, ze slámy upletených košů, které se zavěšovaly o dožínkových slavnostech nad stůl nebo pokládaly na čelné místo v místnostech, kde se tančilo, zpívalo a jedlo. Dožínkovým věncům býval přisuzován magický účinek. Z věnce či posledního snopu zavěšeného po celý rok v komoře se brávaly klasy do svatební kytice, vydrolené zrno do nové setby, někdy se sypalo zrní před dům o Štědrém dnu, jindy se přidávalo do píce ochořelému dobytku. Dožínkový věnec je v podstatě reminiscencí na předkřesŮanský obyčej oběti božstvu plodnosti a úrody.

Vrouw met krans boven het hoofd

Oogstfeesten

Tot op heden zijn ze gesymboliseerd door een oogstkrans, die echter in verschillende regionen een verschillende vorm had. De eenvoudigste vorm van de krans bestond vaak uit vier graansoorten - uit tarwe-, rogge-, gerst- en haveraren en was met rode papaver, korenbloem en margrieten versierd. In arme berggebieden bestonden de kransen uit haver, vlas of boekweit. In de rijkere gebieden hadden kransen een vorm van een strofiguur of zelfs van een precieze uit stro vervaardigde manden, die tijdens de oogstfeesten boven de tafel waren gehangen of op een hoofdplaats in de kamer, waar werd gedanst, gezongen en gegeten. De oogstkransen werd een magische invloed toegewezen. Uit de krans of uit de laatste snoof die door het hele jaar in de kamer heeft gehangen, werden de aren voor bruidsboeketten genomen, de uit elkaar gevallen graan wordt gebruikt voor een nieuwe zaai, soms werd het graan op 24 december voor het huis gestrooid, een andere keer werd het in het voer van zieke vee gevoegd. De oogstkrans is in wezen een reminiscentie op een voorchristelijke gewoonte van een offer voor vruchtbaarheid- en oogstgoden.

Naamdagen in augustus

1Oskar 16Jáchym
2Gustav 17Petra
3Miluše 18Helena
4Dominik 19Ludvík
5Kristián 20Bernard
6Oldřiška 21Johana
7Lada 22Bohuslav
8Soběslav 23Sandra
9Roman 24Bartoloměj
10Vavřinec 25Radim
11Zuzana 26Luděk
12Klára 27Otakar
13Alena 28Augustýn
14Alan 29Evelina
15Hana 30Vladěna
31Pavlína


www.tsjechisch.nl - Copyright ZBB Vertaalbureau - e-mail: zbb@tsjechisch.nl