Vertaalbureau
Diensten
Kennis
Tarieven
Contact
Cursus
Tsjechisch Intensief
Toetsenbord
Cultuur
Portretten
Kalender
Literatuur
Pantheon
Tsjechisch
Engels

www.tsjechisch.nl

Červenec - Juli

Odvody na vojnu

Každá změna stavu byla spojována s obřadem nebo obyčejem, který se navenek projevoval v průvody, zpěvy, tanci, obřadným jednáním a také hostinou. V rodinném kruhu to bylo narození, svatba, smrt, dožínky, posvícení atd. V průvodu jízdy králů sestávala družina chlapců vždy jen z těch, kteří v tom roce rukovali na vojnu. Všude na Moravě a zejména na Slovácku, chodívali odvedení chlapci po vsi s voničkou v klopě nebo s kokardami na klobouku. Kolem Kyjova se dokonce zdobili vysokými pavími pery. Kdysi chodívali mladí muži na vojnu na dlouhých dvanáct let - proto bylo loučení mnohem dramatičtější.

Rekrutering

Elke verandering in de stand werd verbonden met plechtigheid of een gewoonte die naar buiten kwamen in de vorm van optochten, gezang, dansen, ceremoniële handeling en ook feestmalen. In de familiekring ging het om een geboorte, trouwerij, dood, oogstfeest, kermis. In de tocht der koningen bestond een jongensstoet altijd slechts van die jongens die in dat jaar gerekruteerd waren. Overal in Moravië en vooral in Slovácko liepen de gerekruteerde jongens met een corsage in hun revers of met kokardes op hun hoed. In de buurt van Kyjov versierde zij zich zelfs met lange pauwenveren. Vroeger waren jonge mannen voor een lange twaalf jaar gerekruteerd - daarom was het afscheid veel dramatischer.

Naamdagen in juli

1Jaroslava 16Luboš
2Patricie 17Martina
3Radomír 18Drahomíra
4Prokop 19Čeněk
5Cyril en Metoděj 20Ilja
6Jan Hus 21Vítězslav
7Bohuslava 22Magdaléna
8Nora 23Libor
9Drahoslava 24Kristýna
10Libuše 25Jakub
11Olga 26Anna
12Bořek 27Věroslav
13Markéta 28Viktor
14Karolína 29Marta
15Jindřich 30Bořivoj
31Ignác


www.tsjechisch.nl - Copyright ZBB Vertaalbureau - e-mail: zbb@tsjechisch.nl