Vertaalbureau
Diensten
Kennis
Tarieven
Contact
Cursus
Tsjechisch Intensief
Toetsenbord
Cultuur
Portretten
Kalender
Literatuur
Pantheon
Tsjechisch
Engels

www.tsjechisch.nl

Listopad - November

Obchůzky maskovaných postav

Jsou časté v podzimních období, kdy je čas odpočinku i zábavy. Kolem Martina přicházel nejen první sníh, ale i první koledníci ke stolu s pečenou husou, vínem i pivem, koláči a ovocem. Konaly se taneční cecilské zábavy a posledního listopadu na Ondřeje se věštilo o příštích ženiších a nevěstách. Ulamovaly se větévky třešní, které mají do vánoc vykvést; pod polštář se vkládaly lístečky se jmény milých, z nichž jeden je tajnou volbou vytažen. V Čechách konaly obchůzky dívek - Barborek - zahalených v bílých šatech, které podělovaly děti ořechy, ovocem a cukrovím. Zakuklené Perchty a Lucie nenadělovaly, ale strašily. Perchty chodívaly v Čechách o Štědrém dnu a také ke dračkám peří. Lucie na počátku prosince. Udržely se ještě i mikulášské průvody a řádění čertů večer před 6. prosincem.

Mensen met een wit masker voor

Rondgang van de gemaskerde figuren

komt vaak voor in de herfstperiode, de tijd van rust en feesten. Rond St. Martin viel niet alleen sneeuw, maar ook de eerste zangers van kerstliederen namen plaats aan tafel met gebakken gans, wijn en bier, koekjes en fruit. Er werden Cecile-avonden georganiseerd en op de laatste novemberdag op St. Ondřej werden de toekomstige bruidegoms en bruiden voorspeld. Mensen braken kersentakjes af die tot Kerstmis moesten gaan bloeien, onder de kussen werden papiertjes met namen van geliefden gestopt waarvan één van hen door de geheime keuze werd getrokken. In Tsjechië heeft de rondgang van meisjes - Barborka's plaats gevonden. Deze meisjes waren in witte jurken gehuld en hebben noten, fruit en koekjes aan kinderen geschonken. De gemaskerde Perchta's en Lucia's liepen in Tsjechië op de Kerstdag en kwamen ook bij de verenpluksters. Lucia heeft haar ronde aan het begin van december gemaakt. De Sinterklaasoptochten en het razen van duivels op de avond voor 6 december zijn nog overgebleven.

Naamdagen in november

1Felix 16Otmar
2Allerzielen 17Mahulena
3Hubert 18Romana
4Karel 19Alžběta
5Miriam 20Nikola
6Liběna 21Albert
7Saskie 22Cecilie
8Bohumír 23Klement
9Bohdan 24Emilie
10Evžen 25Kateřina
11Martin 26Artur
12Benedikt 27Xenie
13Tibor 28René
14Sáva 29Zina
15Leopold 30Ondřej


www.tsjechisch.nl - Copyright ZBB Vertaalbureau - e-mail: zbb@tsjechisch.nl