Vertaalbureau
Diensten
Kennis
Tarieven
Contact
Cursus
Tsjechisch Intensief
Toetsenbord
Cultuur
Portretten
Kalender
Literatuur
Pantheon
Tsjechisch
Engels

www.tsjechisch.nl

TSJECHISCHE PORTRETTEN (XXXII)

Josef Mánes, Bohemens grootste schilder

Onder de Tsjechische schilders van de vorige eeuw, die als baanbrekende pioniers beschouwd moeten worden, kan naast Mikoláš Aleš allereerst Josef Mánes (1820-1871) genoemd worden. Deze belangrijkste vertegenwoordiger van de Boheemse Romantiek was zowel schilder als graficus en heeft een duurzame invloed uitgeoefend op jongere generaties, ook door zijn schetsen van het Tsjechische volksleven.

Naast landschappen als "Bij Mělník" en "Sterrennacht" schilderde Mánes genrestukken en in de geest van zijn tijd historische onderwerpen en portretten, miniaturen en bloemen en illustreerde hij volksliederen. Hij illustreerde ook de zgn. "middeleeuwse" handschriften van Václav Hanka, die later door Masaryk e.a. als vervalsingen werden ontmaskerd en waarover een langdurige strijd losbrandde tot zij tenslotte ook door de nationalisten als vervalsingen werden onderkend: de zgn. Köninginhofer en Grünberger handschriften.

Mánes maakte verscheidene reizen o.m. naar Moskou, Rome, München en Polen.

Bekend is het astronomisch uurwerk van het raadhuis in de Praagse Oude Stad met het calendarium. Schepper van de wijzerplaat, een met olieverf beschilderde koperen plaat uit 1865, is Mánes. Dit is een kopie, het origineel wordt in het Museum van de stad Praag bewaard.

Veel werk van Mánes is te zien in het Agnesklooster, waar ook werk van Aleš hangt. Aan deze grootste Tsjechische schilder herinnert voorts het Máneshuis (Mánesův dům), in de Staré Město, het woonhuis van de kunstenaarsfamilie Mánes. Evenals andere kunstenaars ligt Mánes begraven op het bekende kerkhof Olšany.

De jongere broer van Josef, Quido Mánes (1828-1880) vertegenwoordigde in de Tsjechische kunst de "Biedermeir"-stroming. Hij toont in zijn schilderijen de wereld van kunstenaars, burgers en studenten.
Hoewel hij in München zijn opleiding had genoten, onderging Mánes de geest van zijn tijd met zijn ideeën over volk, natie en culturele autonomie.
Op zijn wijze heeft Mánes een belangrijke bijdrage geleverd aan de culturele en politieke bewustwording van zijn volk.
Hierbij zijn enkele reproducties van zijn kunstwerken afgedrukt, o.m. de dood van Lucas van Leiden. In feite was het hier een portret van Mánes' stervende vader, die evenals Lucas van Leiden kunstschilder was.


www.tsjechisch.nl - Copyright ZBB Vertaalbureau - e-mail: zbb@tsjechisch.nl