Vertaalbureau
Diensten
Kennis
Tarieven
Contact
Cursus
Tsjechisch Intensief
Toetsenbord
Cultuur
Portretten
Kalender
Literatuur
Pantheon
Tsjechisch
Engels

www.tsjechisch.nl

TSJECHISCHE PORTRETTEN (XLII)

Konopiště, een parel van de Tsjechische kastelen

De geschiedenis van het fraaie Boheemse kasteel Konopiště (Duits Konpischt), 44 km ten zuidoosten van Praag gelegen, is onlosmakelijk verbonden met het tragische lot van de Oostenrijkese aartshertog en troonopvolger Franz Ferdinand, die op 28 juni 1914 met zijn gemalin Sophie in Sarajevo door Servische nationalisten werd vermoord, hetgeen het begin van de eerte wereldoorlog betekende. Hier ging de aartshertog een wisse dood tegemoet, opgewacht door zijn moordenaar. Het 14de eeuwse kasteel had toen al een roerige geschiedenis gekend. Al in de jaren tachtig van de dertiende eeuw werd de burcht gebouwd door de adellijke familie Konopiště, één van de voornaamste families van Tsjechië, die voor de bouw van het slot de nieuwste bouwtechnieken toepaste. In 1327 kwam Konopiště in handen van het befaamde geslacht Šternberk, dat tijdens de hussieten oorlogen de zijde van de katholieken koos. Het kasteel werd een twistappel tussen gematigde hussieten en meer radicalen. De hussietenkoning Poděbrad poogde het slot in 1467 vergeefs te veroveren, maar na een 18-maanden durende beleg gaven de belegeraars het fraaie kasteel prijs en kreeg de familie Šternberk Konopiště weer in handen. In 1600 verwoeste een brand het befaamde kasteel. De burchtheer verkocht het kasteel aan de nieuwe eigenaresse Dorota Hodějavská, die het het uiterlijk gaf van een prachtige renaissnace burcht, die helaas in 1648 door dde Zweden werd verwoest. Jan Josef Vrtba, eerste burggraaf van Bohemen, liet het vervallen gebouw vanaf 1617 in barokstijl restaureren. In 1830 ging Konopiště over in handen van de bekende familie Lobkowitz, die het kasteel echter verwaarloosde. Een nieuwe fase begon met de restauratie door de restaurateur Josef Mocker in de jaren 1889-1894, die het kasteel zijn oorspronkelijke gotische uiterlijk teruggaf. In juni 1914 verbleef keizer Wilhelm II hier als gast van de aartshertog.

Gobelins, gravures en andere kunstwerken, ten dele nog afkomstig uit de collectie van aartshertog Franz Ferninand, sieren het interieur van de burcht. Ook is er een fraaie wapenkamer. De omgeving van het slog wordt gekenmerkt door fraaie parken met obelisken, fonteinen, beelden en rozentuinen, welke laatste tussen 1906 en 1913 werden aangelegd. De Engelse tuin dateert van 1902. Een speicaal museum is ingericht voor de verzameling wanpenuitrustingen. Konopiště kan terecht gerekend worden tot de parels van de Boheemse kastelen.

Egon Erwin Kisch, de populaire Tsjechische schrijver, wijdde een episode uit de recente geschiedenis van Konopiště getiteld "Die Wasserkatastrophe von Konopischt", een actueel onderwerp!


www.tsjechisch.nl - Copyright ZBB Vertaalbureau - e-mail: zbb@tsjechisch.nl